Uzņēmums RIMANS ir dibināts 1991. gadā un arī šobrīd veiksmīgi realizē savu darbību.

Uzņēmums ir servisa centrs, kas ir specializējies mašīnbūves nozares ražošanas uzņēmumu apkalpošanā, nodrošinot tos ar konstrukciju un instrumentālā tērauda rūpnieciskajām sagatavēm.

Uzņēmumā ir jaunas augstražīgas tādu uzņēmumu kā, piemēram, Amada (Japāna), Kasto (Vācija), Behringer (Vācija) iekārtas, kā arī lielas augstas kvalitātes tērauda no Eiropas un Krievijas rezerves (vairāk nekā 5 000 tonnas).

Uzņēmumam ir moderna laboratorija, kas aprīkota ar optiskās emisijas spektrometru „FOUNDRY-MASTER UVR” – jaunāko uzņēmuma WAS AG (Vācija) izstrādājumu. Ar tā palīdzību tiek nodrošināta tērauda un čuguna ķīmisko elementu (tostarp arī oglekļa, sēra un fosfora) pareiza kvantitatīvā analīze ar precizitāti līdz 0,001%. Cietības noteikšanai tiek izmantota augstas precizitātes aparatūra.

Kopš 2007. gada septembra uzņēmumā ir ieviesta un sekmīgi tiek piemērota kvalitātes vadības sistēma ISO 9001.

Ieviešot ekspluatācijā tīmekļa vietni, kas atspoguļo visu noliktavā pieejamo metāla klāstu, uzņēmums RIMANS jūsu ērtībai un auglīgai sadarbībai piedāvā pasūtījumu pieņemšanas un apstrādes sistēmu. Datu bāze tiek atjaunināta katru darba dienu.

Individuāla pieeja un precizitāte – nemainīgi uzņēmuma RIMANS darbības pamatprincipi jau vairāk nekā 25 gadi garumā.


Politika kvalitātes jomā

Uzņēmums “RIMANS” savā ikdienas darbībā izmanto Kvalitātes menedžmenta sistēmu. Šis ir faktors veicina ilglaicīgu uz savstarpēju uzticību balstītu attiecību veidošanu ar patērētājiem, kuri būs pārliecināti par pastāvīgu produkcijas kvalitāti.

Uzņēmums ir servisa centrs un specializējas mašīnbūves jomas ražošanas uzņēmumu apkalpošanā, nodrošinot tos ar rūpnieciskajām sagatavēm no konstrukciju un instrumentālā tērauda un čuguna.

Politikas pamata stratēģiskie mērķi un principi ir sekojoši:

- Uzņēmuma noturīgas attīstības nodrošināšana, kas tiek panākta ar patērētāju maksimālu apmierināšanu, precīzi izpildot pasūtījumus atbilstoši patērētāju prasībām un iecerēm.

- Produkcijas, pakalpojumu un darba efektivitātes konkurētspējas paaugstināšana, ievērojot likumdošanas prasības, kas ļauj nodrošināt attīstību un darbu ar maksimālu uzņēmuma peļņu.

- Pastāvīga uzņēmuma procesu uzlabošana visos līmeņos produkcijas saražošanas nodrošināšanai ar maksimālu patērētāju prasību apmierināšanu.

- Uzņēmuma darbinieku kompetences, kvalifikācijas, profesionālisma un motivācijas paaugstināšana.

- Darbinieku ievirze rezultatīvai izvirzīto uzdevumu un uzstādīto prasību izpildei kvalitātes jomā.

- Uzņēmuma intelektuālā un tehniskā potenciāla nostiprināšana un attīstīšana.

- Kvalitātes menedžmenta sistēmas analīze un pilnveidošana uzņēmuma izaugsmei un maksimālai ieinteresēto pušu apmierināšanai.

- Uzņēmuma vadības apņemšanās pastāvīgai Kvalitātes menedžmenta sistēmas darbības rezultativitātes un efektivitātes paaugstināšanai.

Mūsu vērtība – uz augstu kvalitāti orientēti un komandā strādāt spējīgi darbinieki.